سوسیس80% گوشت قرمز (هات داگ)

مخلوطی پایدار حاصل از گوشت که به همراه مواد دیگر در داخل پوشش های طبیعی یا مصنوعی در شرایط مناسب پرشده و پس از طی فرآیند حرارتی مناسب برای مصرف آماده می شود. در واقع سوسیس به فراورده ی گوشتی اطلاق می شود که قطر آن کمتر از کالباس می باشد.

محل فعلی شما Home محصولات محصولات ما سوسیس

نظرسنجی

چه ویژگی فرآورده های گوشتی بشارت برای شما جذاب تر است؟